The Shelar Automotive

The Shelar Automotive ALL TYPES OF TVS VEHICLE DEALER
73.8506497927406 18.4883057179597
SHARE WITH OTHERS
See new updates

ALL TYPES OF TVS VEHICLE DEALER

Latest Updates

नवे वर्ष नवी सुरवात
नव्या यशाची नवी रुजवात
गुडीपाडव्यच्या शुभेछ्या !


सोनपिवळ्या किरणांनी आले नवीन वर्ष,
मनोमनी दाटे नवं वर्षाचा हर्ष....
हिंदू नवं वर्षाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा !!


मंद वारा वसंताची चाहूल घेऊन आला,
पालवी मधल्या प्रत्येक पानात नवंपण देऊन गेला..
त्याने नवीन वर्षाची सुरुवात ही अशीच केली,
नाविन्याच्या आनंदासाठी तो मंगल गुढी घेऊन आला..
अशा या आनंदमयी क्षणी गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !!


नववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा नवा स्पर्श,
प्रत्येक क्षणी लाभू दे न संपणारा हा हर्ष...
हर्षाने होऊ दे हे जीवन सुखी,
आणि गजबजुन उठू दे आयुष्याची पालखी...
गुडीपाडव्याच्या कोटी कोटी शुभेच्छा..

FROM
THE SHELAR AUTOMOTIVE
(TVS VEHICLE DEALER)

   Over a month ago
SEND

THE SHELAR TVS PUNE

   Over a month ago
SEND